(Ελληνικά) Πώς κόβεται το κάπνισμα στο “άψε-σβήσε”. (Σχήμα οξύμωρον; Όχι)

Για γυναίκες μόνο.

Home/Skin and smoking/(Ελληνικά) Πώς κόβεται το κάπνισμα στο “άψε-σβήσε”. (Σχήμα οξύμωρον; Όχι)