Πηγές

Αρχική/Πηγές
Πηγές 2017-06-06T22:00:01+00:00
Για τη συγγραφή των κειμένων χρησιμοποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις γνώσεις και την εμπειρία της ma.beez, οι παρακάτω πηγές:

1. «The Merck Manual of Diagnosis and Therapy» – 17th ed 1999 – Merck Research Laboratories NJ
2. 2nd International Symposium on Apitherapy – Bucarest (Ronmanie) – Editions Apimondia 1976
3. 3rd International Symposium on Apitherapy – Portorose (Yougoslavia) – Apimondia Editions 1978
4. Apiacta XXIX – Apimondia, 1995.
5. Apiacta XXXI – Apimondia,  1996.
6. B. de Belvefer and Gautrelet: 1989. «La gelee royale des abeilles» – Guy Tredaniel Editeur –Paris.
7. Dobrovoda, I, 1967. Psychoneuroses and royal jelly with complement. False euphoria. Int. Cong. of Apic. Apimondia 329.
8. Donadieu, Y 1984. « La Gelee Royale» – Ed. Maloine: Les therapeutiques naturelles.
9. Donadieu, Y. and Marchiset, C. 1984. « La Cire» – Ed. Maloine: Les therapeutiques            natunaturelles.
10. Vincent, P. 1993: «Mon secret de sante pour guerir et rester jenne apres 50 ou 60 ans» – Ed. Inter et Athena copyrights – London.
11. Filipic, B. and Likar M. 1983. Clinical value of royal jelly and propolis against Graham, J.M. (ed)  1992. The Hive and the Honey Bee. Dadant and Sons, Hamilton IL.
12. Graulich, C. 1969. Ο βασιλικός πολτός. Μελισσοκομική Ελλάς 19(227):327-328.
13. Howe, S.R., Dimick, P.S.and Benton, A.W. 1985. Composition of freshly hervested and commercial royal jelly. J. Apic. Res., 24(1):52-61.
14. International Conference on Bee Products, Properties, Applications & Apitherapy 1996.  The Israeli Honey Production & Marketing Board & the Israeli Beekeepers Association – Tel Aviv (Israel).
15. International Symposium on Apitherapy 1997. National Research Center – Cairo (Egypt).
16. Johansson, T.S.K., and Johansson, M.P. 1958. Royal jelly II. Bee World, 39:254-264, 277-286.
17. Joiriche, N. 1971. Θεραπευτικές ιδιότητες του βασιλικού πολτού. Μελισσοκομική Ελλάς (244):115-116, (245):145-146, (246):183-184, (247):203-204.
18. Jouve. F. and Starosta, P. 1997.  Le grand livre du Miel et des abeilles.  Solar (Paris).
19. Lercker, G., Caboni, M.F., Vecchi, M.A., Sabatini, A.G. and Nanetti, A. 1992. Caratterizzazione dei principali costituenti della gelatina reale. Apicoltura 8:11-21.
20. Lercker, G., Vecchi, M.A., Sabatini, A.G. and Nanetti, A. 1984. Controllo chimicoanalitico della gelatina reale. Riv. Merceol. 23(1):83-94
21. Melampy, R.M. and Stanley, A.J. 1940. Alleged gonadotropic effect of royal jelly. Science 91:457-458
22. Takenaka, T., Yatsunami, K. and Echigo, T. 1986. Changes in quality of royal jelly during storage. Nippon Shokuhin Kogyo Gakkaishi 33(1):1-7.
23. Tamura T., Fujii A. and Kuboyama N. 1987. Anti-tumor effects of royal jelly. Nippon Yakurigaku Zasshi 89(2)73-80 (In Japanese).
24. Tamura, T., Fusii A., and Kuboyama, M. 1985. Effect of royal jelly on experimental transplantable tumors. In proceedings of the XXXth International Congress of Apiculture, Nagoya.
25. Tonsley, C.B. 1967. Royal jelly, a treatment for rheumatoid arthritis. In. Cong. of Apic. Apimondia 429-430.
26. Vittek, J. and Slomiany, B.L. 1984. Testosterone in royal jelly. Experientia 40 104-106.
27. Vorwohl, G. 1968. Natiirliche Diastraseschwache der Honige von Apis cerana Fabr. Z. Bienenforsch. 9(5):232-292.
28. XXVIIIth International Conference on Apimondia Apiculture – Acapulco (Mexico), 1981.
29. XXIXth International Conference on Apimondia Apiculture – Budapest (Hungary),1983.
30. XXXth International Conference on Apimondia Apiculture – Nagoya (Japan), 1985.
31. XXXIth International Conference on Apimondia Apiculture – Varsaw (Poland), 1987.
32. XXXInd International Conference on Apimondia Apiculture – Rio de janeiro (Brasil), 1989.
33. XXXIIIrd International Conference on Apimondia Apiculture – Beijing (China), 1993.
34. XXXIVth International Conference on Apimondia Apiculture – Lausanne (Switzerland), 1995.
35. XXXVth International Conference on Apimondia Apiculture – Antwerpen (Belgium), 1997.
36. XXXVIth Conference on Apimondia – Vancouver (Canada),  1999.
37. Yamada, K., Ikede, I., Maeda, M., Shirahata, S., and Murakami, H. 1990. Effect of immunoglobulin production stimulating factors in foodstuffs on immunoglobulin production of human lymphocytes. Agricultural and Biological Chemistry 54(4):1087-1089.
38. Χαριζάνης,  Π. X. 1996. Μέλισσα και Μελισσοκομική Tεχνική. Μελισσοκομική Επιθεώρηση, Ν. Παππάς. 263 σελ.

http://the-drone.blogspot.com/2011/11/blog-post.html – Η γύρη με μια ματιά
http://apistherapy.blogspot.com/2009/12/blog-post_2944.html – Βασιλικός Πολτός (Παραγωγή-Σύσταση-Χρήσεις)
www.ekem.org.gr/index.ph
www.apimondia.org – Apimondia, International Beekepers’ Association
www.apiservices.com/aea/aea_us.htm – European Association for Apitherapy
www.apitherapy.org – American Apitherapy Society
www.apitherapyreview.org – Newsletter Apitherapy Commission, Apimondia
www.beekeeping.com – Apiservices
www.apiservices.com – Apiservices
www.apipharm.gr – Φυσικά προιόντα από τη μέλισσα
www.mednutrition.gr – Ιστοχώρος για την διατροφή και την υγεία
www.beesforlife.org – Παγκόσμιο Δίκτυο Μελισσοθεραπείας
www.donkeyisland.gr – Βότανα, Αιθέρια Ελαια, Αρωματικά Φυτά
www.diatrofi.gr – Ιστοχώρος για την διατροφή και την υγεία
http://www.iama.gr/ethno/arta/HoneyIdentity.pdf