Χωρίς κατηγορία

Αρχική/Χωρίς κατηγορία

«Εικόνες από μια έκθεση»

2017-06-07T19:22:07+00:00 8/12/2016|Χωρίς κατηγορία|

Εκθέτες και επισκέπτες. Αν είσαι εκθέτης, όλες οι κατηγορίες ανθρώπων περνούν από μπροστά σου, με τους περισσότερους μιλάς, με πάρα πολλούς διασταυρώνεται η ματιά σου και κάποιοι απλά δεν υπάρχουν κι ας είναι εκεί. [...]

Ομορφιά

2019-03-20T20:01:17+00:00 4/9/2016|Χωρίς κατηγορία|

Της Ωραίας Ελένης τα χαρακτηριστικά ο Όμηρος απέφυγε να τα προσδιορίσει σαν να ήξερε ότι θα διαβάζεται στους αιώνες. Εκείνο που προφανώς ήξερε είναι ότι τα πρότυπα αλλάζουν και σε πιο σύντομες χρονικές περιόδους. [...]